Galeria Raj w Dębicy

Powierzchnia GLA: 21000 m2
Liczba miejsc park.: 700
Data realizacji: 1997 r.